บริษัท แจ็คกี้ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด

 • 1261

บริษัท แจ็คกี้ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด Jackie in the box
: interior design
: booth design
: visual merchandising
: event management
: VDO presentation
: graphic design

วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว,เขตห้วยขวาง,เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • แบ่งเป็น 4 ส่วน
  1.งานบัญชี
  - บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายวัน และจัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บริหาร
  - รวบรวมเอกสารทางบัญชีพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรายเดือนส่งสำนักงานบัญชีเพื่อปิดงบการเงินประจำปี
  - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีประจำปี
  2.งานภาษีอากร
  - ออกเอกสารและรวบรวมเอกสารทางภาษี ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  - ยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีประจำเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 ก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน ภาษีภูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน
  - ยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีประจำปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบภงด.51 ประมาณการภาษีครึ่งปี แบบภงด.50 นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
  3.งานการเงิน
  - รับผิดชอบเอกสารทางการเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  - รับผิดชอบตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารของบริษัทฯ และกระทบยอดคงเหลือประจำเดือนส่งผู้บริหาร
  - จัดทำเช็คจ่ายและบัญทึกรับเช็ครับ พร้อมทำทะเบียนคุมเว็คประจำเดือน
  - รับผิดชอบจัดทำประมาณการกระแสเงินสดประจำสัปดาห์ Cash flow เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  4.งานบริหารทั่วไป
  - เข้าร่วมและประสานงานระบบการทำงานโดยรวมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนกบัญชีการเงิน
  - รับผิดชอบจัดระบบเอกสารสำคัญของบริษัทและความถูกต้องครบถ้วนของงานทะเบียนที่มีผลทางกฎหมายต่างๆ
  - หาข้อมูลต่างๆที่มีผลทางภาษีอากรและกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ที่จะมีผลกับทางบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต
  - งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
Siyada
บริษัท แจ็คกี้ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด
เลขที่ 2922/234-235 ชั้น 17อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(ทองหล่อ) , MRT(เพชรบุรี) แผนที่
Website: http://www.jackieinthebox.com/
โทร. 0271663813 ต่อ 3301 แฟกซ์. 027166384
อีเมล
siyada.o@jackieinthebox.com

เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว,เขตห้วยขวาง,เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
7 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
4 คน