PCS Security and Facility Services Limited

  • 2966

\'

Site Manager

ไม่ระบุ ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 14 ม.ค. 2561
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน เชียงใหม่
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • Role & Responsibility: กำกับ ดูแล ควบคุม รวมถึงประสานงาน ให้งานบริการทำความสะอาด และงานบริการด้านอื่นๆเป็นตามระบบงานอย่างมีคุณภาพ ให้คำปรึกษาและชี้แนะ การทำงาน,การตัดสินใจ รวมถึงการสอนงานให้กับหัวหน้างาน พนักงาน และพัฒนาใต้ผู้บังคับบัญชา ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และค้นหาวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ จัดระเบียบ และวางแผนการทำงาน โดยการจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ตรวจสอบการปฎิบัติงาน และประเมินความต้องการการฝึกอบรม ประเมินงานทำงานพร้อมทั้งคุณภาพ ในแต่ละงานบริการที่ได้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อทำการ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง รับนโยบาย และนำไปวางแผนปฎิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด บริหารค่าใช้จ่าย และทรัพย์สิน อุปกรณ์,เครื่องมือ,วัสดุ รวมถึงความระมัดระวังไม่ให้เกิดการเสียหาย หรือสูญหาย และรักษาสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
สวัสดิการ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์(ปี) : 2


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@pcs.co.th
ข้อมูลติดต่อ
Khun Linda Chiannilkulchai
PCS Security and Facility Services Limited
234 Soi Sukhumvit 101 (Punnavithi), Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
Website: http://www.pcs.co.th
โทร. 0-2741-8800 ต่อ 498 แฟกซ์. 0-2741-8837
อีเมล recruit@pcs.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 42


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 2
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน เชียงใหม่
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
108 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน