บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

 • 1568

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าระหว่างสถานีในเมืองและสถานีสุวรรณภูมิ ( Airport Rail Link ) เป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับของ กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานจำนวนมาก

วันที่อัพเดต : 24 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. วางนโยบาย กำหนดมาตรฐานกระบวนการต่างๆในระบบวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ
  2. วางแผนด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ระบบรถไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  3. ควบคุม ดูแลการจัดทำงบประมาณด้านการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าและการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการด้านการตลาดและการเดินรถ
  4. พัฒนาการซ่อมบำรุง ด้านเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในองค์กร โดยคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  5. ควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชา แนะนำช่วยเหลือ ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ประเมินผลงาน ตลอดจนพัฒนาพนักงานในบังคับบัญชา
  6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
เป็นไปตามระเบียนกระทรวงการคลัง อาทิ เช่น
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะพนักงาน)
- ค่าช่วยเหลือบุตร
- ค่าเล่าเรียนบุตร
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องกล / อุตสาหการ หรือ
  การผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงาน(ระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า)ที่เกี่ยวข้อง 15 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานระดับบริหารงาน(ระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า)ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี
  4. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  5. ถ้ามีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ถ้ามีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมหรือซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีทักษะในการสั่งการ ตัดสินใจ และภาวะผู้นำ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
  9. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  10. อายุ 40 ปีขึ้นไป
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - kritiya.s@srtet.co.th
            - jobbkk@srtet.co.th
ข้อมูลติดต่อ
กฤติยา สุบรรณภาส(แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย
Website: http://www.srtet.co.th
โทร. 021315700 ต่อ 1253
อีเมล jobbkk@srtet.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 2


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
12 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน