สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

 • 1145

เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่อัพเดต : 24 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ปทุมธานี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  ทักษะความสามารถพิเศษ : มีทักษะด้านการคำนวณและสถิติ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ ด้านการพัฒนาองค์กร และการนำเครื่องมือใหม่ๆ ด้านการพัฒนาองค์กรมาประยุกต์ใช้
  2 ประสานงานและควบคุมเอกสาร ระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485 ของหน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการ รวมถึงการประสานงานให้หน่วยงานปฏิบัติตาม และดำรงไว้ซึ่งกระบวนการของระบบคุณภาพ
  3 การจัดทำ SLA และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ Service Unit
  4 คำนวณ Productivity สำหรับกลุ่มวิจัยและกลุ่มสนับสนุน
  5 ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร รับผิดชอบอยู่ อาทิ การประชุมประจำปี การจัด Knowledge Sharing เป็นต้น
สวัสดิการ
 • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - บริการรถรับส่งพนักงาน
  - ประกันสุขภาพ
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รถสวัสดิการพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@nstda.or.th
            - recruit@nstda.or.th
ข้อมูลติดต่อ
บุษกร สารทอสี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
111 ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
Website: http://www.nstda.or.th
โทร. 025647000 ต่อ 71115
อีเมล recruit@nstda.or.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ปทุมธานี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
6 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน