บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 • 245

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ห้าง/ร้าน ผู้ประกอบการภายในศูนย์ ฯ
  3. นำเสนอแผนงาน,โครงการและกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
  4. แนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
  5. ดูแลรับผิดชอบการผลิตข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่ภายในองค์กร,ผู้ประกอบการภายในศูนย์ฯ
  อาทิ วารสารภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้บน Intranet เป็นต้น
  6. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทฯ,บริษัทในเครือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆเพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ภายในองค์กร
  7. ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของบริษัท ฯ ที่มาเยี่ยมชมบริษัทฯ หรือศูนย์ฯ ในโอกาสต่าง ๆ
  8. พิจารณาอนุมัติใบลาเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในแผนก ฯ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1.การศึกษา : ปริญญาตรี
  2. ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.ทักษะในงาน : มีทักษะในการเขียนและนำเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่ออิเลคโทรนิค
  4.คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th
            - hr@mbk-center.co.th
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(สนามกีฬาแห่งชาติ)
Website: http://www.mbkgroup.co.th/en/home
โทร. 028539000 ต่อ 7217 แฟกซ์. 02-8537000
อีเมล hr@mbk-center.co.th
เฟสบุ๊ค MBKGROUP
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 52


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
3 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน