บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 • 3501

“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กำแพงเพชร , หางาน พระนครศรีอยุธยา , หางาน ลำปาง
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1.กำกับ ดูแล และตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (IFRS) และประมวลรัษฎากร
  2.ติดตามงบการลงทุนและการใช้จ่ายของทุกหน่วยงานใน TBL. ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ตั้้งไว้แล้ว
  3.กำกับ ดูแลและตรวจสอบการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด
  4.จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้วิเคราะห์และประกอบการบริหารงาน
  5.ให้คำปรึกษาการแก้ปัญหางานด้านบัญชีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  6.ติดตามความคืบหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีสากลและประมวลรัษฎากร เพื่อนำมาปฏิบัติงานให้ได้อย่างถูกต้อง
  7.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายใจและภายนอกกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อทราบสถานะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชี
  8.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ และ ความสามารถจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
  9.ประเมินแผนการปฏิบัติงานของส่วนงานควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
  10.ตรวจประเมิน การปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ย่อย และคลังสินค้าจังหวัด ให้เป็นตามนโยบายและระบบการควบคุมภายใน
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, รถรับ-ส่ง พนักงาน,บัตรรักษาพยาบาลพิเศษ,โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2.มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี ในธุรกิจขนาดใหญ่ 10-12 ปี
  3.มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม SAP
  4.มีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ต้นทุน
  5.มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิเคราะห์การเงิน เช่น วิเคราะห์วิธีประเมินการลงทุนได้ (NPV,IRRฯ)
  6.มีความรู้งานด้านบริหาร และการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ต้นทุน หรือวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
  7.มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (IFRS) เป็นอย่างดี


  สามารถส่ง E-Mail สมัครงานได้ที่ thanisa.w@thaibev.com หรือ
  ID Line :: nuuthanii
  โทร. 02-785-5555 ต่อ 4207 คุณธนิสา
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://career.thaibev.com
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11
อีเมล career@thaibev.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibev.recruitmen
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 49


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กำแพงเพชร , หางาน พระนครศรีอยุธยา , หางาน ลำปาง
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
97 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน