บริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัด

 • 3765

Sun Expo Services was founded on 10 January 2007, under the name of Elite Express before changing its name to Sun Expo Services Co., Ltd. Since then we have rapidly earned a reputation for providing high quality Your Professional Forwarder. The company's "Can Do" attitude to all types of exhibitors' requirements, combined with full professional capabilities, ensure that every cargo is "Always On Time".


วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 21,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - จัดทำใบขนส่งสินค้ำขำเข้ำ-ออก โดยใช้ระบบ Paperless
  - จัดเตรียมใบขนสินค้ำขำเข้ำ-ออก และเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้พนักงำนตรวจปล่อยสินค้ำ
  - ดูแลประสำนงำนกับลูกค้ำ
  - ทำงำนตำมที่หัวหน้ำแผนกสั่งกำร
สวัสดิการ
 • - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - ค่าตอบแทนพิเศษ
  - ค่ายานพาหนะ
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ประกันสังคม
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง
- ลำพักร้อน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
- เครื่องแบบ
- 15+ วันหยุดนักขัตฤกษ์
- โบนัส
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 34
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - เพศ หญิง, อำยุ 26-34 ปี, ไม่จำกัดวุฒิกำรศึกษา
  - ประสบการณ์ด้าน กำรจัดทำเอกสำร และพิธีการศุลกากร 2 ปีขึ้นไป, พร้อมใบรับรองงาน
  - มีความรู้ด้านระบบ Paperless
  - มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้คล่อง
  - สามารถอ่านและพูดภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sunexpohr@gmail.com
            - sunexpohr@gmail.com
            - hr@sunexpothai.com
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources
บริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัด
99/22 หมู่13 ถ.บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.sunexpothai.com
โทร. 027284452 แฟกซ์. 027528546
อีเมล sunexpohr@gmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 2


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 34
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 21,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
47 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน