บริษัท ดีคอนซีท จำกัด

 • 585

          บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด เป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ ทักษะการบริการ ที่ดำเนินการมากกว่า 15 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เรามีวัฒนธรรมการทำงานแบบเป็นมืออาชีพ แต่ก็มีความเป็นพี่ เป็นน้องกัน เว็บไซต์ : www.d-conceit.com กำลังเปิดรับบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ


วันที่อัพเดต : 05 ก.พ. 2561
2018-02-05
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1 ด้านแผนงาน
  1.1 วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
  1.2 กำหนดแผนธุรกิจประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันนำไปสู่การบรรลุผลที่ตั้งเป้าหมายไว้
  2 ด้านการบริหาร
  2.1 กำหนดวิธี และกระบวนการ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ดูแลการจัดซื้อของผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
  2.2 ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.3 ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
  2.4 มอบหมาย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.5 รายงานข้อมูลต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบประกอบความคิดเห็นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง
  3 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3.1 ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
  3.2 เจรจา ต่อรองผู้ขายในด้านราคา คุณภาพ คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
  3.3 ให้ความรู้ และอบรมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  4 ด้านการบริหารทรัพยากร และงบประมาณ
  4.1 ร่วมในการคัดเลือก และประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
  4.2 เก็บข้อมูล และปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน
  4.3 ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
  4.4 ดูแลด้านงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.ประกันอุบัติเหตุ
2.ประกันสุขภาพ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.เบี้ยขยัน 500 บาท / เดือน
5.เครื่องแบบพนักงาน
6.สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
7.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตรเสียชีวิต
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9.สัมมนา, ปรับเงินเเดือน, โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
10.เบี้ยเลี้ยง
11.ค่าอาหาร+น้ำดื่ม, ค่าที่พัก กรีณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2 ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
  3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4 อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
  5 มีความรู้ในธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ Inkjet
  6 มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และ / หรือภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
  7 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ( Word, Excel )
  8 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  9 มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ภาษีอากร
  10 มีความซื่อสัตย์สูง ( Intregrity )
  11 มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
  12 มีความละเอียดรอบคอบสูง
  13 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  14 มีความมั่นคงทางอารมณ์ดี
  15 มีความคิดเป็นระบบ
  16 มีความเป็นผู้นำ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@d-conceit.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ดีคอนซีท จำกัด
326/1 ซ.พัฒนาการ 53 แยก 9 ถ.พัฒนาการ-สวนหลวง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
ใกล้ Airport Link(หัวหมาก) แผนที่
Website: http://www.d-conceit.com
โทร. 02-3202324-30 ต่อ 148, 139, 166 แฟกซ์. -
อีเมล hr@d-conceit.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 9


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
22 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน