SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC

 • 619

SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คนเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริงเรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงานนอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Retail Excellence Coordinator

1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - ประสานงานระหว่างฝ่ายปฎิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายสำหรับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
  - ออกแบบรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และทดสอบรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  - จัดทำเอกสารเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของพนักงานขายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ
  ติดตามการปฎิบัติตามระเบียบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  - ออกแบบบทสนทนากับลูกค้า เพื่อดำเนินการติดตามและตรวจสอบงานบริการของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  - ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ระบบการขายมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  - ปฎิบัติตามคู่มือการติดตั้งโปรแกรมการส่งเสริมการขายและทดสอบรายการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด เพื่อนำไปลงระบบการขายที่หน้าสาขาให้มีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ค่าตอบแทนพิเศษ
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ตามข้อตกลงของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี การเงิน คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะในการคิดคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล
  - มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.word ได้อย่างคล่องแคล่ว
  - มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrkm@ssup.com
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC
89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.ssup.co.th
โทร. 085-660-7458 , 084-387-8078,02-6426060 ต่อ 1619 แฟกซ์. 0-2248-2021
อีเมล hr@ssup.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 39


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
13 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน