บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

 • 577

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด มหาชน (TICON) บริษัท TPARK มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือ Logistics Parks และการพัฒนาคลังสินค้ามาตราฐานพร้อมสำหรับเช่า


วิศวกรรมโยธา

1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 06 มี.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. จัดทำมาตรฐานงานซ่อมด้านโยธา โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ขั้นตอน, วิธีการ, วัสดุ, ช่วงเวลา, BOQ เป็นต้น รวมถึงร่วมจัดทำ, ปรับปรุง และเสนอแนะ แผนงานซ่อมบำรุงรักษาคลังสินค้า
  2. ร่วมจัดทำ ปรับปรุง และเสนอแนะ แผนงานซ่อมบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ (Common Area)
  เป็นผู้แทนของฝ่ายเข้าร่วมตรวจรับคลังสินค้าจากฝ่ายพัฒนาโครงการ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องหรือความเสียหาย (defect), วิเคราะห์งานแก้ไข, และเสนอแนะแผนการซ่อมได้
  4.รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงาน และเสนอแนะ ในเรื่องการอนุมัติต่อเติมอาคารในพื้นที่โครงการของบริษัท
  5. รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนจัดจ้างผู้รับเหมางานซ่อม และ/หรือ งานต่อเติม (ติดต่อผู้รับเหมา→ สรุป BOQ , แผน→ รายละอียด, ผลที่ได้รับ)รวมถึง การตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในใบเสนอราคางานซ่อม (Quotation) เช่น ราคา, ข้อมูลวัสดุ, เทคนิคและวิธีดำเนินการ,แผนงานและระยะเวลาดำเนินการ, ระยะเวลารับประกัน เป็นต้น
  6. ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมโยธาแก่ฝ่าย โดยการ วิเคราะห์สาเหตุ เสนอแนะวิธีแก้ไข และ/หรือ วิธีป้องกันที่เหมาะสมตามมาตรฐานงานวิศวกรรมและนโยบายบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และ/หรือ ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
  7. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดงานซ่อมบำรุงต่างๆ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ต่อผู้บริหารของบริษัทและผู้บริหารกองทุน
  8. ประสานงานและร่วมดำเนินการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เช่น งานแบบก่อสร้างอาคาร, งานแบบงานระบบต่างๆ เป็นต้น
  9. ปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากงานซ่อมบำรุงต่างๆ ในพื้นที่บริษัท
  10. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ตามข้อตกลงของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. ชาย หรือ หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  3. ประสบการณ์มีประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้างอาคารอย่างน้อย 5 ปี
  4. มีความรับผิดชอบ, สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะในการเจรจาและติดต่อประสานงาน,สามารถทนรับความกดดันได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีในโปรแกรม Microsoft office, Internet และ E-mail, สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
  ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sawitee.s@ticon.co.th
            - tanaporn.a@ticon.co.th
ข้อมูลติดต่อ
คุณสาวิตี
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
Website: http://www.ticon.co.th
โทร. 0 2679 6565 ต่อ 114
อีเมล sawitee.s@ticon.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 14


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
15 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน