JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,323
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,323

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิวทรีชั่น เอส ซี จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ  ด้านนำเข้า  และผลิตสารปรุงปรุงแต่ง ส่วนผสมอาหารคน และสารเสริมคุณภาพอาหารสัตว์  มาเป็นระยะเวลา 36 ปี  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP,HACCP,FAMI QS  ฯลฯ   เราได้หลักยึดมั่น ปรัชญาในการทำงานกับบุคลากรในองค์กร คือ  6 ค.

1 คุณธรรม จริยธรรม   พร้อมรักษาและเสริมสร้างให้มั่นคงตลอดไป

2.คุณภาพ  เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องปฏิบัติให้เกิดผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ และทุ่มเท

3.คุณค่า  เพิ่มคุณค่าของสินค้า และผลงานสร้างความพอใจให้ทุกฝ่าย

4.ความอยู่รอดระยะยาว สามารถปรับตัวได้ ยืดหยุ่นได้  ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ป้องกันความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเตรียมรับกระแสของการเปลี่ยนแปลง

5.ความโปร่งใส ทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบต่อความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของพันธมิตรผู้ร่วมค้าอย่างมีจรรยาบรรณ

6.ความรู้ สร้างองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในองค์กรทั้งรูปธรรม และ นามธรรมนโยบายบริหารองค์กร และบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกัน

1.คัดสรรบุคลากรที่ดีมีคุณธรรม  มีคุณภาพ  เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กร

2.ส่งเสริมคนเก่ง และคนดี เพื่อผลักดันไปสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

3.วางระบบการพัฒนาสมรรถนะความสามารถให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กร

4.ให้การดูแล สนับสนุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันทุกฝ่าย

5.ดูแลบริหารบุคลากรให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันทุกฝ่าย

6.สร้างความรัก ความผูกพันให้กับบุคลากรที่มีต่อเพื่อร่วมงานและองค์กร

7.นำระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องการใช้งาน เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายและรวดเร็ว

8.ให้การดูแลทุกข์ สุข ของบุคลากร ให้องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

      บริษัทเราเติบโตมาด้วยความมั่นคง มีทีมผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ความสามารถ  ผลักดันร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันมีการขยายธุรกิจเติบโตขึ้น  เราจึงต้องการผู้สนใจ ที่ชอบความท้าทาย และมีศักยภาพในการทำงาน  รวมถึงมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มาร่วมงานกับเรา  เรายินดีต้อนรับทุกท่าน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจบริษัท โดยท่านสามารถส่งประวัติเข้ามาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะทางอีเมลล์ ไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่มี ดังตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


หน้าที่การบริหารงาน 1.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.สร้างช่องทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3.วางระบบการตลาดดิจิตอล ให้สอดคล้องและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม 4.สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย 5.วางระบบบริหารการตลาดด้านดิจิตอล ออนไลน์ และมีเดีย 6.วางแผนกกำหนด Budgeting ประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาด และวิสัยทัศน์ขององค์กร 7.วางแผนงาน รูปแบบจัดงานออกบู้ธประจำปี 8.บริหารทีมงานการตลาด ให้ดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่กำหนด 9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

Marketing Manager ( หยุดวันเสาร์- อาทิตย์ )

Marketing Manager ( หยุดวันเสาร์- อาทิตย์ )

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่การบริหารงาน
1.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัท
2.สร้างช่องทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3.วางระบบการตลาดดิจิตอล ให้สอดคล้องและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
4.สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
5.วางระบบบริหารการตลาดด้านดิจิตอล ออนไลน์ และมีเดีย
6.วางแผนกกำหนด Budgeting ประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาด และวิสัยทัศน์ขององค์กร
7.วางแผนงาน รูปแบบจัดงานออกบู้ธประจำปี
8.บริหารทีมงานการตลาด ให้ดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่กำหนด
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

competency
1.stronger in marketing Management
2.positive think
3.marketing strategy
4.proactive work
5.Leadership

สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.ประกันสังคม
  2.เบี้ยขยัน
  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4.กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี
  5.เงินช่วยเหลือพิเศษ
  6.ปรับเงินเดือนประจำปี
  7.โบนัส
  8.กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
  9.กระเช้าเยี่ยมไข้บิดา,มารดา,สามี ภรรยา และบุตร
  10.ตรวจสุขภาพประจำปี
  11.ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย
  12.ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอรถ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  13.ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท
  14.ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)
  15.ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)
  16.กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
  17.จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recurit@nutritionsc.co.th
            - recurit@nutritionsc.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณเป้ (ID LINE:betty_th)
สามพราน นครปฐม 73220 47/2 หมู่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 27 ถนนพุทธมณฑลสาย4
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด 47/2 หมู่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 27 ถนนพุทธมณฑลสาย4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม73220 ประเทศไทย
โทร. 02-840-4317 ต่อ 4317
แฟกซ์. : 02-840-4300

การเดินทาง

รถเมย์ส
าย84 ก.
,170,ปอ.539,
ปอ.547
บางหว้า
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าBTS บางหว้า และเดินทางโดยรถประจำทางผ่านเส้นเพชรเกษม และเข้าต่อเส้นพุทธมณฑลสาย4 ลงตรงซอยกระทุ่มล้ม 27 (หน้าปากซอยมี 7-11 ) บริษัทอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์กระทุ่มล้ม

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 10 รายการ