สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

 • 85

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 2560 ครั้งที่ 5 ประจำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน


วันที่อัพเดต : 04 ม.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ซ่อมแซม และบำรุงรักษา Hardware ตามที่ได้รับคำร้องขอ, ร่วมทดสอบและปรับคุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ, ร่วมดูแลตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเครื่องแม่ข่ายของสถาบันให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ดูแลการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศ (IT System Integration) เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายใต้แผนงานและนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสุขภาพ
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ทุนการศึกษา
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ :
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ปี

  2.2 ความรูเฉพาะทาง :
  • ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • ทักษะการสื่อสาร
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
  • ความรู้และทักษะด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล
  • ความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
  • ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ พอใช้)
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet)

  2.3 สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
  • มีใจรักการบริการ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
HR
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.dti.or.th
โทร. 029806688 ต่อ 1133,1134 แฟกซ์. 0-2980-6688 ต่อ 1400
อีเมล recruitment@dti.or.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
10 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน