P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd

 • 11

บริษัท จัดหางาน PRTR เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ'บริษัท จัดหางาน PRTR เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ


AP Accounting

2 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : 30,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน (Payment Request) ก่อนจัดทำจ่ายในกรณีต่าง ๆ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30,36) ภงด. 1, ภงด. 3, 53, 54
  4. บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
  5. จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
  6. จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีคงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
  7. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
  8. จัดทำรายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
  9. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่ทีมบัญชีเจ้าหนี้
  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
- Group Insurance
- Bonus
- Etc.
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - ต้องมีประสบการณ์ด้าน AP
  - สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก
  - มีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - nipaporn.ja@prtr.com
ข้อมูลติดต่อ
ติดต่อได้ตามชื่อที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.prtr.com
โทร. 027160000
อีเมล jobbkk-os@prtr.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/prtr.thailand/
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 144


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 32
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : 30,000+
สมัครงานตำแหน่งนี้
18 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน