• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , เมือง
Sawatdeegroup(Thailand) co.,ltd
ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางเครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์รายวัน product entity channel sales representative cosmetics daily chemicals channel
1 รับผิดชอบการขายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางจริง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย 2 พัฒนาแผนการขยายช่องทางการขาย บรรลุเป้าหมายในการเปิดตลาดใหม่ พัฒนาลูกค้าใหม่และขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์ 3 รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายในพื้นที่กำหนดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4 รวบรวมข้อมูลถูกต้องที่ได้รับจากตลาดที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
สมุทรปราการ , เมือง
Sawatdeegroup(Thailand) co.,ltd
sales representative ตัวแทนขายสินค้า
1 รับผิดชอบการขายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางจริง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย 2 พัฒนาแผนการขยายช่องทางการขาย บรรลุเป้าหมายในการเปิดตลาดใหม่ พัฒนาลูกค้าใหม่และขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์ 3 รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายในพื้นที่กำหนดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4 รวบรวมข้อมูลถูกต้องที่ได้รับจากตลาดที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 4,703 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top