• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสทจำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานใหญ่
1 จัดตารางการให้บริการรถยนต์ การขอใช้รถยนต์ ประสานงานการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ต่อภาษี พรบ ประกันภัยรถยนต์ จัดสรุปรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดตารางการรับ ส่งเอกสาร 2 ประสานงานธุรการโครงการ เรื่องการจัดส่งเอกสารหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันวิ่งงานของพนักงานส่งเอกสาร 3 ดูแลแม่บ้าน รวมถึงการควบคุมสต๊อก การเบิก จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เสื้อพนักงาน เป็นต้น 4 ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยโดยรวมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ฯ 5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯ หรืองานซ่อมบำรุงต่างๆ 6 รับ โอนโทรศัพท์ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับผู้ติดต่อบริษัท ดูแลคัดแยกจดหมาย สรุป และ ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ ภายในและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ ระหว่างพนักงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 7 งานเอกสารฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ เก็บข้อมูลสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ซ่อมแซม ของบริษัทฯ 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื่้อสินค้าต่างประเทศ
1 ติดต่องานด้านการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด คัดเลือกและจัดหาเวนเดอร์ ซัพพลายเออร์ 2 ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสาร กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า 4 ดำเนินการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า และออก po ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า 5 ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า 6 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 8 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี เพราะเราทำคีย์ยาก ถึงยากมาก คู่แข่งเยอะ มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 94 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top