Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sale Engineer, Sale Executive

บริษัท มัลติลิ้งค์ จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ ระบบ Computer Networking - เพิ่ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

พนักงานบัญชี (อ้อมน้อย)

บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด

ดูแลเรื่องรายรับรายจ่าย จัดเอกสารรายรับและรายจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 04/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ถนนบูรพา

Advanced Systems Consulting Co., Ltd.

- ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงิน - ตรวจสอ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 21/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

1.สรุปยอดบัญชีของโครงการ 2.ทำงานวันจันทร์-วันเส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 13/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ธนทรัพย์ดำรง จำกัด

1.ออกใบกำกับภาษีขาย จัดทำใบสำคัญรับ พร้อมการบัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 06/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,231รายการ
เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ทีจีเอ็น มอเตอร์ จำกัด

บัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท พีเจแอล อินเตอร์เทรด จำกัด

.1. ดูแลงานด้านเอกสารภายใน 2. ติดต่อกับหน่วยงา...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท เอ เอ็น ซี การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ดูแล,วางแผนงานบัญชี,ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี ภาษ...

เงินเดือน(บาท) : 23,000 - 30,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานบัญชี

บริษัท เอ เอ็น ซี การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ดูแลงานด้านบัญชีและภาษีของลูกค้า -บันทึกรายงานใ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บริษัท เอ เอ็น ซี การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและรายการฃำ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

สมุห์บัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส(ประสบการณ์สนง.ตรวจสอบบัญชี)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

บริษัท KT OPTIC จำกัด

-การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย บันทึกเช็ครับ-จ่าย -การ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขางามวงศ์วาน

บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด

1.ดูแลงานเอกสารด้านบัญชี 2.ดูแลงานด้านบัญชีรายจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บัญชีรับ

บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด

1.จัดทำรายการรับเงิน ทั้งหมด - ออกใบแจ้งหนี้ -...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด

-ทำบัญชีรายจ่ายของบริษัท -เก็บรายละเอียดเจ้าหนี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วนมาก)

บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด

- ดูแลบริหารงานบัญชีต้นทุนโรงงานและภัตตาคารทั้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ

บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด

1.รับผิดชอบงานตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด

1.บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม CD Organizer 2.ยื่นภ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานบัญชี - ปฎิบัติงานนอกสถานที่

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด

ทำงานที่ไซต์งานของลูกค้า ตามขอบเขตของงานที่ได้ร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานบัญชี

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด

1.บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม CD Organizer 2.ยื่นภ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

พนักงานบัญชี (ประจำสีลม)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

- ดูงานด้านบัญชีทั่วไป ด้านเจ้าหนี้ ด้านลูกหนี้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)

Silkspan Co.,Ltd

1.กำกับดูแล ให้คำแนะนำ การจัดการงานบัญชี ให้เป็...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Silkspan Co.,Ltd

1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าบัญชีทั่วไป/จัดซื้อ

โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา สำนักงานกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่บัญชี / จัดซื้อ จัดหาราคาวัสดุ อุปก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานบัญชี (ประจำคลองสาน)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

-ดูงานด้านบัญชีีทั่วไป ด้านเจ้าหนี้ ด้านลูกหนี้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท วีแคนบาย จำกัด

1) ตรวจเช็คยอดเงินากธนาคารที่ลูกค้าโอน 2) ตัดชำ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานบัญชีทั่วไป

บริษัท วีแคนบาย จำกัด

1) จัดทำต้นทุนสินค้า , ต้นทุนค่าขนส่ว 2) กระทบย...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด

- จัดทำงานด้านบัญชีด้านรับ / จ่าย - รับวางบิลแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

ธุรการบัญชี

A&G INTERNATIONAL CARGO (THAILAND) CO.,LTD.

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี , ควบคุม และดูแลกา...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย / ออกใบกำกับภาษี - จ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/06/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทั้งหมด 2,231 รายการ