• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
ประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคล ประจำศูนย์ธุรกิจหัวหิน
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล personal loan และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย mortgage loan พร้อมเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และบริการของธนาคาร ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า ขยายฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำข้อมูล และสรุปข้อวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามแผน ออกเยี่ยมเยียนและติดตามดูแลลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุง วางแผนการตลาด และจัดทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและทำ cross sell ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top