• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
เอ็มบีซี คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด content graphic
ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท และนำไปวิเคราะห์หาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสม วางแผนและจัดการ content สำหรับ campaign ต่างๆกับแพลตฟอร์มช่องทางการขายของบริษัท ผลิตคอนเทนท์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้สื่อสารทั้ง branding และ sales ออกแบบ artwork และ จัดวาง layout ในงานที่ทำได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบสื่อ โฆษณา infographic online facebook instagram line และสื่งพิมพ์ได้เป็นอย่างดี มีความเป็น creative คิดงานได้ มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ ทัศนคติดี คิดบวก มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 314 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top