• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
เอ ดี เฮ้าส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด
1 กำหนดกลยุทธ์และแผนส่งเสริมการขาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนทีมขาย วางแผนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำการตลาด campaign promotion activity ผ่านทางsocial media 2 วางแผนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด campaign promotion activity ผ่านทาง social media เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย พร้อมสร้าง brand awarenessและสร้างการรับรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ และองค์กร 3 สำรวจและวิเคราะห์การใช้สื่อหรือกิจกรรมออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการตลาดออนไลน์ของบริษัทฯ 4 ศึกษาตลาดและสำรวจโครงการคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบแล้วทำการวิเคราะห์ ต่อยอดมาพัฒนารูปแบบการตลาดออนไลน์ของบริษัทฯ ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 วางแผนและดำเนินการพร้อมทั้งจัดเตรียมรวมถึงดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ฝ่ายขาย เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้า
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top