• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
S I Media Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 งานด้านการเงิน วางแผนงานด้านการเงิน วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำ cash flow 2 งานรับจ่าย การควบคุมการตรวจสอบเอกสารรับจ่าย ตรวจสอบรายงานรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง ตรวจสอบความถูกต้่องเอกสารในการจัดทำเช็ค ตรวจสอบการออกใบเสร็จ 3 งานกระแสเงินสด วางแผน ควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด ตรวจสอบเงินสดในบัญชี ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด จัดทำประมาณการรับจ่าย 4 งานเงินสดย่อย ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย ทำเรื่องขอตั้งเบิกเงินชดเชย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,296 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top