• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
sales ภาคตะวันออก
ศึกษารายละเอียด ข้อมูลสินค้า และบริการ ค้นหา และจัดทำทะเบียนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดทำแผน และตารางการเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า และติดตามผลงาน ดูเเลลูกค้ารายเก่า และสร้างลูกค้ารายใหม่ ประเมินความต้องการของลูกค้า สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนงาน และบริหารงานขายประจำปีให้ได้ตามเป้าหมาย ให้คำแนะนำแก่ทีมในการขาย พัฒนาบุคลากรภายในทีมให้มีความรู้ความสามารถ จัดทำ report เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ดูเเลและแก้ไขปัญหาลูกค้าได้เบื้องต้นได้ ข้อมูลบริษัท http www qintersupply com
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3,365 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top