• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั่น จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการเเผนกคลังสินค้าเเละการจัดส่ง assistant warehouse & transportation manager
ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต็อคสินค้าให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเรียบร้อย ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน ตรวจนับสต็อคตามกำหนด และรายงานสต็อครวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามกำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ตรงเวลา และการบริหารการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กำกับการการดูแลและการบริหารงานจัดส่ง รวมถึง outsource ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดองค์กร ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ และพนักงานจัดส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด พัฒนาการทำงานของพนักงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีศักยภาพ ควบคุมทำงานอย่างปลอดภัย บริหารค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และ บริหารการหมุนเวียนสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อมาวางแผนบริหารงานจัดการ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ขอไฟล์ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแนบมาด้วยนะคะ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top