• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาดบ้านพักอาศัย โครงการบ้านพักอาศัยพรีเมียม
สนับสนุนดูแลรับผิดชอบงานการตลาด โครงการ บ้าน 365 พระราม 3 โครงการบ้าน 365 เมืองทอง โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 อีก 3 โครงการ รวม 5 โครงการ สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ market survey เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ หรือ นำมาปรับใช้วางแผนด้านการตลาดกับโครงการเก่า วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา วางแผนและจัดทำสื่อฯเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดชม ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ประสานงานกับซัพฯ และ เอเจนซี่สื่อต่างๆ ทั้ง สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ ในการขึ้นสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่มี จัดกิจกรรมทางการตลาด และคิดแคมเปญส่งเสริมการขาย ร่วมกับฝ่ายขาย ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนงานด้านเอกสาร และ งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 15 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top