• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โปรแกรมเมอร์ programmer
1 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น php asp ตามproject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2 เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น php asp ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ 3 ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น php asp 4 ดูแลรับผิดชอบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา 5 ดูแลรับผิดชอบสำรองข้อมูลโค้ดเว็บแอพพลิเคชั่นที่กำลังพัฒนาในทุกๆวัน 6 ศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บแอพพลิเคชั่น 7 ดูแลรับผิดชอบระบบ backup เว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา 8 ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยง risk ของหน้างาน 9 ดูแลรับผิดชอบควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ คอมพิวเตอร์ 10 สนับสนุน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top