• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
ด่วน เปิดรับตำแหน่ง qc ด้านซ่อมสีและตัวถัง
1 ช่างเตรียมพื้น งานโป้วสีรถยนต์ งานขัดสีโป้ว งานพ่นสีรองพื้น งานผสมสีรองพื้น 2 ช่างประกอบ งานถอดรื้อชิ้นส่วนความเสียหายเพื่อประเมินซ่อม งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ งานทดสอบ วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ งานปรับแต่ง ปรับตั้ง แก้ไขชิ้นส่วนรถยนต์ 3 ช่างขัดสี ลักษณะงานตามตำแหน่งงาน 4 ช่างผสมสี ลักษณธงานตามตำแหน่งงาน 5 เจ้าหน้าที่ qc งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานซ่อม งานประกอบชิ้นส่วน logo emblem งานเก็บความเรียบร้อยตัวรถก่อนส่งมอบ 6 service advisor sa bp ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบลูกค้า ควบคุมตารางแผนงานรถยนต์ ซ่อมสีในแต่ละคัน ให้ปล่อยรถตรงตามเวลาที่กหนด ติดตามสถานะงานซ่อมสีแต่ละคัน อธิบายรายละเอียดในการแจ้งซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการซ่อมค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อม 7 controller สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรถที่เข้ามาซ่อมในอู่ แต่ละประเภท ให้คำปรึกษาด้านบริการได้ แจ้ง ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่แผนการซ่อมรถของลูกค้ามีปัญหาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ควบคุม ติดตาม ดูแล และแจกจ่ายงานซ่อม ให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลสถานะงานซ่อมและแก้ไขปัญหาต่างๆ บันทึกเวลาในใบแจ้งซ่อม และบันทึกเวลาทำงาน เมื่อมีการแจกจ่ายงานซ่อมและดำเนินการซ่อมเสร็จ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top