• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด
senior cost accountant
รับผิดชอบในส่วนของบัญชีต้นทุนและกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กระทบยอดรายเดือนและจัดทำสมุดบันทึกรายวันสำหรับต้นทุนขายและยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน จัดทำต้นทุนมาตรฐาน และรายงานวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน จัดทำบัญชีต้นทุนขายและรายงานวิเคราะห์ต้นทุน สินค้าคงเหลือ สำหรับฝ่ายบริหาร ดูแลและตรวจสอบการทำจ่ายและการบันทึกบัญชีขาจ่ายว่าลงบันทึกได้ถูกต้อง เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและมีกระบวนการที่ถูกต้องตรงตามนโยบายของบริษัท ช่วยเหลือผู้จัดการบัญชีในการปิดบัญชีรายเดือนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและช่วยเสนอแนะพัฒนากระบวนการทำงานของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่า ยอย่างต่อเนื่อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top