• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค
บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด
วิศวกรรมเครื่องกล
1 ศึกษาแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียด 2 ควบคุมการทำงานของผู้ช่วยวิศวกร 3 ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง 4 ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้าง งานระบบ ในแต่ละส่วน บันทึกคนงานทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ 5 ประสานงานกับผู้รับเหมา 6 แก้ปัญหาหน้างานร่วมกัน 7 ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง 8 ประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่นๆ ตามสถานการณ์จริง 9 รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อวิศวกรโครงการให้รับทราบ 10 อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 1,014 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top