• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
assistant area manager
ดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างเต็มที่ ให้ข้อมูลการบริการและสินค้าภายในร้านได้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาที่อยูุ่ในความรับผิดชอบ สร้าง team work & team spirit ให้กับพนักงาน พัฒนาความสามารถในการสื่อสารของพนักงานรวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดูแลพนักงานให้อยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติ และหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับทีมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตรวจเช็คความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ รวมถึงความพร้อมของพนักงานในการบริการลูกค้า สรุปเอกสาร รายงานต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสรุปรายงานยอดขายในสาขาที่ดูแล นำเสนอประเด็นงาน พร้อมทั้งทางเลือกในการตัดสินใจ รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่น ให้สอดคล้องกับแต่ละสาขา และนำเสนอกับผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
Advocado Co.,Ltd
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน accountant manager
รับสมัครด่วน ผู้จัดการบัญชี การเงิน จบปริญญาตรี โท สาขาการบัญชีเท่านั้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้ ms office &โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติ มีใบอนุญาตผู้จัดทำบัญชี cpd มีวุฒิภาวะผู้นำสูงมีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 5 ปี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี ควบคุมดูแลบัญชีเบื้องต้น วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน จัดทำข้อมูลบัญชีเสนอต่อผู้บริหาร ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงิน การชำระหนี้ตามรอบจ่าย จัดทำรายการกระทบยอดบัญชี จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3 53 1 50 51 ภาษีอากร ภาษีซื้อขายประจำเดือน ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top