• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน finance manager
เป็นผู้จัดทำบัญชี ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและรายงานต่างๆ ทางบัญชี ควบคุมและตรวจสอบ การรับ จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน จัดทำ cash flow ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
ดองเฮง จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
sale & marketing executive
โปรโมท และนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ ติดตาม และดูแลงานในส่วนงาน online marketing ติดต่อนัดพบลูกค้าใหม่เพื่อเข้าไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ติดต่อนัดพบลูกค้าเก่าเพื่อพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา และจัดส่งโบรชัวร์เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการให้กับลูกค้าที่สนใจ จัดทำรีพอร์ตนำเสนอความคืบหน้า เพื่อวางแผนและพัฒนางานขาย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีค่าคอมมิชชั่น สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,216 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top