• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตตลิ่งชัน
Sangchai Group
product marketing manager rhvac
งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1 1 ประสานงานกับsupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ 1 2 ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไข 1 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย 1 4 ประสานงานกับทีมกราฟฟิก จัดทำสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 1 5 วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ตลาด ส่งเสริมขายขาย การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน งานด้านการส่งเสริมการตลาด 2 1 ดึงยอดขายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภท แบรนด์ ช่องทาง เพื่อวางแผนการขาย 2 2 มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 4ps product price place promotion 2 3 วางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการวัดผลที่เกิดขึ้นจากแผนการตลาดนั้นๆ 2 4 ประสานงานกับฝ่ายขาย และ end userเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด 2 5 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจและคู่แข่งทางธุรกิจ 2 6 ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อทำแผนการตลาด 2 7 ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อทำกิจกรรม หรือโครงการร่วมกับ end user งานด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 1 ศึกษาขนาดและความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 2 ศึกษาโครงสร้างตลาด คู่แข่ง เพื่ีอกำหนด position ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 3 ประสานงานกับ supplier เพื่อทำข้อมูล ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 4 ศึกษาโครงสร้างต้นทุน เทคโนโลยี เพื่อกำหนดราคา และทิศทางของผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท เฟอร์ไนน์ จำกัด
digital content marketing specialist
1 พัฒนา content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน online channels ต่างๆเช่น social media รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆและทำการโพสตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 2 ร่วมคิดไอเดียจากทีม graphic เพื่อสร้าง content บน online ให้น่าสนใจ 3 ดูแล artwork ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ของ content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดโดยทำงานประสานกับฝ่าย graphic 4 เข้าใจและรู้จักการใช้สื่อ social media ประเภทต่างๆ 5 วางตารางในการโพสต์แต่ละช่องทาง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 6 ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหาการตลาด content บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ 7 วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ social media ในสังคมปัจจุบัน และนำมาพัฒนา content ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 8 มี growth mindset และ ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน กระตือรือร้นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีไหวพริบดี และติดตามอัพเดตเทรนด์ทั้งในไทย และต่างประเทศอยู่เสมอ 9 งานอื่นๆ ที่ได้รับตามมอบหมาย 10 สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่ง portfolio เท่านั้น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,274 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top