• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
iwa Design (Thailand) Co Ltd
quantity surveyor ประเมินราคา งานตกแต่งภายใน
1 ดูแลงานด้านถอดแบบและคำนวณงานก่อสร้างตกแต่งภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคาก่อสร้าง 2 สำรวจปริมาณงาน และตรวจสอบจากแบบที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนงานเสนอราคาและงานปฏิบัติงานอื่นๆ 3 ติดดตามและตรวจสอบแบบและงานก่อสร้างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้อง 4 จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา suppliers subcontractors 5 เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือก suppliers subcontractors 6 จัดทำ boq cost plan จัดทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7 ตรวจสอบและประเมินความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 8 ตรวจสอบการเบิกงวดงานของ suppliers subcontractors 9 ตรวจสอบราคาแต่ละหมวดของทีมงานก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า 10 เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 11 จัดทำ template และรวบรวมข้อมูลด้านราคา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโครงการต่างๆ 12 ค้นหาและคัดเลือกวัสดุในการก่อสร้างตกแต่งภายใน
สมุทรปราการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดประจำสาขา
รายละเอียดงาน 1 เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และ ดูแลร้านในกะของตัวเอง 2 ดูแลเงินยอดขายของร้านสาขา 3 ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านสาขา 4 ปฏิบัติและตรวจสอบ qsc ของสาขา 5 สั่ง รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 6 ให้ข้อมูลในเรื่องสินค้าและบริการของร้าน รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้า 7 แก้ไขปัญหากรณีลูกค้าร้องเรียนในกะของตนเอง และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 8 ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท และเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 9 หากพบสิ่งผิดปกติ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้านสาขา ให้รายงานผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต ทราบทันที 10 จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 11 ทำงานด้านงานเอกสารต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานใหญ่
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 431 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top