• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
Shopee Express (Thailand) Co., Ltd.
หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า เขตยานนาวา
บริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมของศูนย์กระจายสินค้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย กำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่ ศึกษาเส้นทางการจัดส่งและข้อมูลลูกค้าภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอแก่สำนักงานใหญ่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการคัดแยกพัสดุและจัดส่งสินค้า บริหารภาพรวมการทำงานของทีมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด บริหารจัดการการจัดส่งสินค้าประจำวันให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ทั้งปัญหาการจัดส่งสินค้า และปัญหาการจัดการพนักงาน ประสานงานกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงาน วิเคราะห์ และนำเสนอแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานที่ดีขึ้น สรุปผลการทำงานของทีมรายวัน ผลักดันทีมให้ทำตามเป้าหมาย kpi
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 973 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top