• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง
1 ควบคุมการเบิก จ่าย วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ สารเคมี bulk สินค้าสำเร็จรูป ตามระบบ fifo 2 ควบคุมดูแลและเก็บรักษา วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ สารเคมี bulk สินค้าสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพ 3 วางแผนเส้นการการจัดส่ง ให้ทันตามระยะเวลาส่งมอบ 4 วางแผนพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ สารเคมี bulk สินค้าสำเร็จรูป และบริหารงาน stock อย่างมีประสิทธิภาพ 5 ควบคุมสุขลักษณะในคลังสินค้าและส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล 6 กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามและประเมินผลงาน เพื่อัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น 7 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8 สรุปผลการทำงานเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,370 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top