• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
พนักงานขับรถส่งสินค้า 6ล้อใหญ่ขึ้นไป ด่วนมาก
1 มีส่วนช่วยในการลำเลียงสินค้าหมึกสีขึ้นรถขนส่ง และเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบการจัดส่ง 2 ดำเนินการจัดเรียงลำดับก่อน หลังของสินค้าหมึกสีที่จะจัดส่ง ตามเส้นทางที่จะจัดส่งเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการนำส่งหนังสือพิมพ์กองนั้นๆ 3 ตรวจเช็ค ความถูกต้อง ปริมาณ เวลา สถานที่ และเส้นทางจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่า มีความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดส่ง 4 ดำเนินการจัดส่งสินค้าหมึกสีที่ได้รับมอบหมาย ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ให้ถึงปลายทางตรงตามเวลาที่นัดหมาย 5 ดำเนินการรับคืนสินค้าหมึกสี จากลูกค้าตามเงื่อนไขการรับคืนที่องค์กรกำหนดไว้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยกิริยาที่สุภาพและเป็นมิตร 6 ดำเนินการ รวบรวมและจัดเก็บ ใบส่งของที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 ปฏิบัติตามกฏจราจร และข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนดไว้ 8 รักษาความสะอาดของรถที่ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสายตาบุคคลาภายนอก 9 ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 557 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top