• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
Ascott International Management Thailand
technician somerset sukhumvit thonglor
the technician ensures the equipment is in normal operating condition at all time the technician follows up on works in assigned shift and assists the supervisors in carrying out all assigned work during a shift เจ้าหน้าที่เทคนิคต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการทำงานปกติตลอดเวลา เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและช่วยหัวหน้างานในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดในระหว่างเวลาการทำงาน note this jd applies to technician electrician and plumbing & drainage technician หมายเหตุ รายละเอียดนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ประปา 1 follows up on work orders from various department ติดตามคำสั่งงานจากแผนกต่าง ๆ 2 inspects and checks all plants under the instruction of their direct supervisors ตรวจสอบอาคารทั้งหมดภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างานโดยตรง 3 coordinates with other staff where necessary ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามความจำเป็น 4 ensures that energy conservation program is strictly adhered to มั่นใจว่าแผนงานอนุรักษ์พลังงานได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 71 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top