• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดประจำสาขา
รายละเอียดงาน 1 เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และ ดูแลร้านในกะของตัวเอง 2 ดูแลเงินยอดขายของร้านสาขา 3 ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านสาขา 4 ปฏิบัติและตรวจสอบ qsc ของสาขา 5 สั่ง รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 6 ให้ข้อมูลในเรื่องสินค้าและบริการของร้าน รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้า 7 แก้ไขปัญหากรณีลูกค้าร้องเรียนในกะของตนเอง และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 8 ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท และเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 9 หากพบสิ่งผิดปกติ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้านสาขา ให้รายงานผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต ทราบทันที 10 จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 11 ทำงานด้านงานเอกสารต่างๆ เพื่อส่งสำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
hr admin reception ประจำอาคารบิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนทรัพย์
1 ต้อนรับผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม 2 ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อ กับพนักงานภายในบริษัท 3 จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน 4 จัดทำหนังสือสัญญาจ้างงาน และหนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง เพื่อส่งสำนักงานใหญ่ 5 ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน 6 ตรวจสอบคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 7 จัดทำสรุปเงินเดือน คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน และรางวัลการขายของพนักงาน 8 ประสานงานเรื่องเอกสารของบริษัท 9 ดูแลสถานที่ทำงาน ร่วมกับทางฝ่ายอาคาร 10 ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 465 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top