• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
-
บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
ประสานงานเกี่ยวกับส่วนงานการตลาด และดูแลเรื่องการเงินที่ใช้ในส่วนการตลาด รวมถึงการเบิก จ่าย ตลอดจนการ จัดเตรียมงานเพื่อเปิดโครงการ และควบคุมงบการใช้จ่ายและจัดทำสัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการตลาด เพื่อส่วนงานการตลาด และแต่ละโครงการมีความเรียบร้อยและดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 1 ประสานงานเกี่ยวกับส่วนงานการตลาด 2 จัดทำสัญญาป้ายโฆษณา 3 จัดเตรียมงานอีเว้นท์เปิดแต่ละโครงการ 4 จัดส่งเช็คค่าป้ายโฆษณา 5 จัดทำการเบิก จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนงานการตลาด 6 สำรวจโครงการคู่แข่ง 7 รวบรวมข้อมูลโครงการคู่แข่ง 8 คัดเลือก supplier ที่ทำป้ายโฆษณา 9 คัดเลือก supplier ที่ทำงานส่วนการตลาด 10 ประสานงานส่วนเทศกิจแต่ละโครงการ 11 วางแผนกำลังคนในการช่วยรับลูกค้า 12 ติดตามความเรียบร้อยของแต่ละโครงการ 13 บันทึกการประชุม 14 ติดต่อหน่วยงานราชการเรื่องป้ายโฆษณา 15 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,130 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top