• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการอาคาร คอนโด ประจำแถว สุขุมวิน61
1ผู้จัดการอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทุกอย่างในการบริหารหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการจัดการ 7 ประการ การจัดการด้านบุคคล การจัดการด้านธุรการ บัญชีการเงิน การจัดการธุรกรรมบริการ การจัดการนิติกรรม การจัดการด้านวิศวกรรม การจัดการด้านควบคุม และตรวจสอบ การจัดการหน่วยงานประจำวัน และอื่นๆ 2 ผู้จัดการอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเวลาทำการ และนอกเวลาทำการ 3 ผู้จัดการอาคาร ต้องมองการณ์ไกลที่จะวิเคราะห์ หรือมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งป้องกันเท่าที่จะทำได้ และแจ้งกรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่าย ให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 592 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top