• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 บันทึกและตรวจสอบงานบัญชีด้านทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและนโยบายของบริษัท 1 1 บันทึกบัญชีซื้อ ขาย ตัดจำหน่าย และปรับปรุงรายการทรัพย์สิน 1 2 ตรวจสอบและคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1 3 ตรวจนับทรัพย์สิน สาขา และจัดทำคู่มือรายละเอียดทรัพย์สิน 1 4 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สาขาและสำนักงานใหญ่ 1 5 บันทึกและทำใบสำคัญจ่ายเงิดสดย่อยต่างๆ 1 6 บันทึกเงินทดลองจ่ายและรายการเคลียร์เงินทดลองจ่าย 2 จัดทำเอกสารด้านภาษี 2 1 จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ขาย 2 2 จัดทำ ภ ง ด 3 53 และเอกสารใบสำคัญจ่าย 2 3 จัดทำ ภพ 30 และเอกสารใบสำคัญจ่าย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,400 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top