• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
วิทยากร trainer
1 วางแผนประจำปีและจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท และบริษัทในเครือ 2 จัดทำแผนพัฒนาพนักงานใหม่และดูแลกระบวนการอบรมพนักงานใหม่ พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผล 3 อบรมพนักงานขายในเรื่องความรู้ด้านสินค้ารถยนต์ เรื่องการบริการ บุคลิกภาพ และ เทคนิคการขายผ่านทาง offline & online รวมถึง soft skill ที่จำเป็น 4 วางแผน กำกับ ประเมินผล รวมถึงการพัฒนารายบุคคล ทีม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงานขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย 5 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาและเครื่องมือในการอบรมพนักงานขาย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 6 ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาพนักงานขาย เพื่อวิเคราะห์ผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงจัดทำรายงานสรุปผลรายเดือนเพื่อติดตามและพัฒนาการดำเนินการแก้ไข ป้องกันปัญหาในการขาย 7 วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง พร้อมทำแนวทางในการพัฒนาทีมงานขาย เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขัน 8 กระตุ้นและเป็นโค้ชให้พนักงานฝ่ายขาย รวมถึงอัพเดทข่าวสารผลิตภัณฑ์ข้อมูลบริการทั้งหมดให้แก่ทีมพนักงานขาย 9 รายงานผลประเมินเพื่อวัดประสิทธิผลการฝึกอบรมประจำเดือน 10 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการอบรมภายนอกของพนักงานในบริษัท 11 สร้างเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการฝึกอบรม 12 รู้และเข้าใจกฏหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 รับผิดชอบโครงการและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ปทุมธานี , ลำลูกกา
บริษัท คอส มีดี จำกัด
เจ้าหน้าที่การตลาด
1 วางแผนการใช้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับการตลาดใน facebook instagram tiktok youtube website marketplace 1 1 market research 1 2 marketing communication 2 สร้างแผนการสื่อสารกับตลาด 2 1 สื่อสารผ่านทาง social media ในการหาลูกค้าใหม่ 2 2 สื่อสารผ่านทาง chat commerce ในการสร้างยอดขายและรักษาฐานลูกค้า 3 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายคลัง ฝ่ายบัญชี 4 จัดทำบันทึกประจำวันของข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในการสื่อสารเพื่อการตลาด 5 จัดทำสถิติและรายงานการวัดผลเพื่อการตลาด 6 สร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสารกับลูกค้า มีประสบการทำงานผ่าน market place platform จะได่รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท วู๊ค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
online marketing e commeres ภาษาจีน ด่วน
1 ดูแลรับผิดชอบยอดขาย official store ในแพลตฟอร์มlazada shopee เพื่อให้ยอดขายตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ประสานงาน เจรจากับผู้ดูแลแพลตฟอร์ม shopee lazada เพื่อได้รับการสนับสนุนและรับผิดชอบในการจัดแคมเปญตามกฎของแพลตฟอร์ม 3 เขียนและปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูล keyword และรูปภาพของสินค้าตามหลักการ เพื่อดึงดูดผู้ชมและให้ง่ายต่อการค้นหา 4 เก็บรวบรวมข้อมูลการตลาดและอุตสาหกรรม วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามงานประจำปี ลักษณะของแพลตฟอร์มและแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ 5 สถิติ วิเคราะห์ data ล่าสุด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง 6 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 103 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top