• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดทำบันทึกบัญชีและปิดบัญชี ar ap gl ธุรกิจบริการ ขนส่ง และ ธุรกิจซอฟท์แวร์ จัดทำการปิดงบการเงินประจำเดือน จัดทำบัญชี stock และการขายสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี ใบสำคัญจ่าย เงินยืม ทดรอง ใบเบิกเงินสดย่อย และอื่นๆ จัดทำรายการปรับปรุงงบการเงินประจำเดือน กำกับดูแลการ ดำเนินการด้านภาษีต่างๆ ได้แก่ รายงานบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตลอดจนการยื่นแบบเสียภาษี อากรและแบบอื่นๆทุกประเภท เพื่อนำส่งกรมสรรพากรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด จัดทำภาษีเงินได้ของบริษัท ภงด 50 และ ภงด 51 เพื่อยื่นต่อ สรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร่วมติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระรายการของลูกหนี้และเจ้า หนี้ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และ หน่วยงานอื่นๆ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม ออกแบบและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์และสื่อการสอนหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำรายงานการฝึกอบรมและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ จัดการ ควบคุมและปรับปรุงข้อมูลพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสรรและอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จัดทำ kpi ประจำปี งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เอ็มวีพี ไทยแลนด์ จำกัด
ผู้จัดการคลินิก
หน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถวางระบบของฝ่ายปฏิบัติการสาขาทั้งระบบได้ และสามารถ contact กับแพทย์ได้ แพทย์ด้านผิวหนังและแพทย์ด้านศัลยกรรม วุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง ตรงต่อเวลา มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถอยู่ภายใต้แรงกดดันได้ รวบรวม ทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานของคลินิก ควบคุมคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด วางแผนและบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด ช่วยต้อนรับลูกค้า แนะนำโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและมีความพอใจสูงสุด บริหารงานคลินิกความงาม ดูเเล ติดตาม ปิดยอดเคส vip ควบคุมกระตุ้นยอดคลินิก มีทักษะในการขาย ควบคุม training พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการทำ ทรีทเมนต์ จัดคิว follow up เคสต่างๆได้ดี ประสานงานภายในคลินิก จัดคิวเคส นัดหมาย follow up ตรวจสอบสต็อก เเละ จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆของคลินิก มีผู้ช่วย สามารถประสานงานกับองค์กร ภายนอกคลินิกได้ดี งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 165 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top