• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
โซลชอน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
1 มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย การสั่งสินค้า การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา 2 ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 3 ดูแลคุณภาพอาหาร สินค้า และ supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4 ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 5 สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน 6 รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า 7 แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น 8 รับผิดชอบงานบริหารทีมงาน เช่น อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 9 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 10 รับแรงกดดันได้ดี 11 ชอบและรักการให้บริการเป็นชีวิตจิตใจ 12 หากไฟแรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,430 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top