• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
พนักงานรมยา fumigator ระดับหัวหน้า แผนก fumigation
ให้บริการรมยากำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการส่งออก กำจัดแมลงใน ข้าว ข้าวโพด ถั่ว เช่น มอดข้าว มอดหนวดยาว เป็นต้น ทำงานเป็นทีม ออกปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆได้ตามที่รับมอบหมายได้ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย บริการรมยา การรมยากำจัดแมลงสินค้าเกษตร ลงทุนน้อยแต่ได้ผลสมบูรณ์ กำจัดแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ของแมลง ไม่ว่าจะเป็นไข่ ตัวหนอน หรือตัวอ่อน ดักแด้ และตัวแก่ ไม่ว่าแมลงนั้นจะอยู่ภายในหรือ ภายนอกเมล็ดพืช หรือผลิตผลก็ตาม และรวมทั้งที่อยู่ในหีบห่อที่อากาศเข้า ออกได้ ก็ตายหมดเช่นกัน การรมยาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เก็บสินค้าไว้ได้นาน ไม่เสื่อมคุณภาพ น้ำหนักสินค้าไม่ลดเกินกว่าการลด ตามธรรมชาติ บริษัทโอมิคได้รับการรับรองจาก department of agriculture and water resources dawr ภายใต้ the australian fumigation accreditation scheme afas ประเทศออสเตรเลีย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริการของเราประกอบไปด้วย การรมยาในเรือบรรทุกสินค้า ตู้บรรจุสินค้า และเรือลำเลียง การรมยาสินค้าในโรงเก็บ การรมยาสินค้าที่บรรจุถุงและสินค้าเทกอง โดยใช้ระบบหมุนเวียนอากาศ j system การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนด ispm no 15 การรมยาตามข้อกำหนดของออสเตรเลีย สินค้าที่ให้บริการ สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เมล็ดถั่วชนิดต่างๆ ข้าวโพด แป้งต่างๆ เช่น แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า สินค้าหีบห่อ และอื่นๆ เช่น พาเล็ทไม้ กล่องไม้ ลังไม้ กรอบรูปไม้ เอกสารต่างๆ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 241 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top