• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด
spa car
ทำความสะอาดรถยนต์หลังจากที่ได้ทำการปิดงานซ่อมทั้งภายในและภายนอกก่อนการส่งมอบรถให้ลูกค้า ทำความสะอาดรถยนต์ที่จอดอยู่เพื่อการขาย เลื่อนรถตามที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าช่าง ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่ controller หรือผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งงานที่สูงกว่าระดับผู้จัดการเพื่อให้ความสะดวกต่อการทำงานของช่างและเจ้าหน้าที่อื่นๆ เป็นผู้ขับรถ เลื่อนรถ ในกรณีที่การจัดงานนอกสถานที่ รับ ส่ง ซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ตามที่ได้รับแจ้ง ให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานทุกคนในบริษัทฯ เพื่อให้การทำงานโดยรวมเป็นไปอย่างราบลื่น
ปทุมธานี , คลองหลวง
บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
ช่างซ่อมบำรุง รถบรรทุก
ควบคุมดูแลตรวจเช็คเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและสามารถซ่อมให้ใช้งานได้ทั้งระบบ ไฟ ช่วงล่าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ประสานงานการส่งรถเข้าศูนย์ซ่อม ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ supplier เกี่ยวกับงานซ่อม ประสานงานการรับรถซ่อมเสร็จ สรุปรายงานประจำวัน รับและซ่อมเสร็จ บันทึกรายละเอียดการบำรุงรักษาสภาพรถทั้งหมดให้พร้อมใช้งานประจำวันตามแผนการบำรุงรักษาสภาพรถประจำวัน เดือน ปี พร้อมรายงานให้หัวหน้างานทราบ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภายใน ภายนอก เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปฎิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎ ระเบียบของบริษัทได้อย่างเคร่งครัด ช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานคลังสินค้าทั้งหมด สามารถปฎิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์และปรับปรุงงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนดไว้ จัดทำความสะอาดของพื้นที่การทำงาน และพื้นที่โดยรอบ ความรับผิดชอบในการคิดปรับปรุงงานให้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบต่องานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 405 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top