• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
SECURITY SHIN KONG (THAI) INTERNATIONAL CO.,LTD
ผู้จัดการโครงการ site manager วิภาวดี รังสิต
1 บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยอาคาร สถานที่และบุคคล 2 วางแผนงานนัดหมาย ช่างเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในอาคารประจำเดือน monthly maintenance เช่น งานตรวจเช็คลิฟต์อาคาร ตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบดับเพลิงอาคาร เป็นต้น 3 จัดทำรายงานสรุปผล ปัญหา แนวทางแก้ไข ของการตรวจเช็คอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามที่ช่างแจ้ง ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 4 ติดต่อประสานงานช่าง หากพบเห็นหรือมีรายงาน เกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในอาคารชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ 5 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานช่างได้เบื้องต้น หากมีเหตุฉุกเฉิน 6 ตรวจเช็คอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่อาคาร เป็นประจำทุกวัน 7 บริหารจัดการ ควบคุมดูแลดูแลงาน รปภ แม่บ้าน คนสวน 8 ประชุมและวางแผนการทำงาน ของ รปภ แม่บ้าน คนสวน ให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจจากผู้ว่าจ้าง 9 ประชุมและวางแผนงานมาตรการการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันการเกิดเหตุในการทำงาน ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าใช้บริการ 10 จัดประชุมและวางแผนการทำงานของพนักงานทำความสะอาด คนสวน ให้เป็นไปตามความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง 11 จัดทำรายงานการทำงานของ รปภ แม่บ้าน คนสวน ส่งผู้ว่าจ้างทุกเดือน 12 เข้าประชุม และรับมอบหมายงานจากผู้ว่าจ้าง 13 เช็คอุปกรณ์และดำเนินการเบิกของที่ต้องใช้ในสำนักงานทุกเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 15 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top