• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
SLCclinic
it system administrator engineer ด่วนๆ เน้นภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ร่วมปฎิรูปงานระบบ hardware software และระบบงานหลังบ้าน ในเครือslc group โดยใช้ระบบ it เข้ามาสนับสนุน ศึกษาหานวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน it เข้ามาใช้ในหน่วยงาน ดูแลระบบที่ดำเนินอยู่ของลูกค้า ภายในเครือ slc group ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างดีและรองรับคำร้องขอเพิ่มเติม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากับกิจกรรมของบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ นำเสนอการปรับปรุงกระบวนทำงานภายในฝ่ายเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมาตรฐาน
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
frontend developer ด่วน แนบผลงานมาด้วยนะครับ
1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชั่น วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของ website microsite เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 2 ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3 ดูแลการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานง่าย และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการ 4 ควบคุมประสิทธิภาพของหน้าเว็บไซต์ให้รองรับ cross browser cross device และให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน pagespeed seo schema และ validation ต่างๆ ทักษะพื้นฐาน html 5 css 3 javascript javascript framework vuejs reactjs angularjs
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,746 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top