Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

AIS กรุงเทพ รับสมัครพนักงานขายประจำบูธ Event

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

- ออกบูธ ตามEvent - ปิดยอดขาย เน็ตบ้านเอไอเอสไ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

ถอดบีโอคิว งานส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างบ้าน

เงินเดือน(บาท) : 27,000 - 32,000 24/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Financial Coordinator เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. ขายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และก...

เงินเดือน(บาท) : 19,500 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

พนักงานโชว์ชงชาชัก

บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด

- โชว์ชงชาชัก ตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร

AIS กรุงเทพ ช่างติดตั้งประจำ เงินเดือนประจำ15500+

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

1. รับงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้านให้ลูกค้า 2. รั...

เงินเดือน(บาท) : 15,500 - 30,000 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,849รายการ
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(ภาคกลาง)

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

• วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 10,500 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบุรี

พนักงานขายเคมีภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

KM CC GROUP

1. สนับสนุนการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานขายเคมีภัณฑ์ประจำกรุงเทพ ปริมณฑล และพื้นที่ตามที่่บริษัทกำหนด

KM CC GROUP

1. นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆ ในโรงพยาบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

KM CC GROUP

1. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินกับรายการเงินเข้าบัญช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ธุรการคัลงสินค้า)

KM CC GROUP

1. จัดเตรียมใบเบิกสินค้าให้คลังสินค้า 2. ดูแลเอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

KM CC GROUP

1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเบิกเงิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานขายประจำสำนักงาน(Telesales)

KM CC GROUP

1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานขับรถหัวลาก

KM CC GROUP

1. ขับรถรับ-ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

KM CC GROUP

1. จัดทำบัญชีต้นทุน 2. วิเคราะห์ต้นทุนจริงกับต้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

KM CC GROUP

1. ดูแลรับผิดชอบการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (AR)

KM CC GROUP

1. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับหลังส่งสินค้าให้ครบถ้ว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Content Creator

KM CC GROUP

1.1 สามารถวางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ cu...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

KM CC GROUP

1. ขึ้นสินค้าใส่รถ 2. ส่งสินค้าตามที่ได้รับหมอบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

IT Officer

KM CC GROUP

- Responsible in writing programs with Web prog...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่น้ำเข้า - ส่งออก

KM CC GROUP

1. จัดทำเอกสารในการนำเข้าและส่งออก 2. ประสานงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย(AP)

KM CC GROUP

1. ตรวจสอบเอกสารในการเบิกเงิน เพื่อส่งเอกสารให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วนๆๆ)

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี โพธาราม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

รับผิดชอบหาลูกค้ารายใหม่ สอบถามข้อมูลความต้องกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต(ประจำโรงานนครปฐม)

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

-วางแผนการผลิต,กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ,ต้นท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วนๆ)

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

-วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการฝ่ายแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร มีประสบการณ์ดูแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

จป. วิชาชีพ (ด่วนมาก)

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งโรงงาน ติดต่อราช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงาน นิคมฯราชบุรี)

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

วางแผน(คน วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี โพธาราม

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า ประสานงานจัดส่งสินค้า (ประจำโรงงานราชบุรี ด่วน!!)

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

- ประสานงานเอกสารระหว่างโรงงานและลูกค้า - ควบคุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี โพธาราม

Production Supervisor/หัวหน้าฝ่ายผลิต

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 2,849 รายการ