• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
hr admin reception ประจำอาคารบิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนทรัพย์
1 ต้อนรับผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม 2 ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อ กับพนักงานภายในบริษัท 3 จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน 4 จัดทำหนังสือสัญญาจ้างงาน และหนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง เพื่อส่งสำนักงานใหญ่ 5 ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน 6 ตรวจสอบคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 7 จัดทำสรุปเงินเดือน คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน และรางวัลการขายของพนักงาน 8 ประสานงานเรื่องเอกสารของบริษัท 9 ดูแลสถานที่ทำงาน ร่วมกับทางฝ่ายอาคาร 10 ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
sales management trainee
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 38 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top