• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ตงเพ้ง จำกัด
หัวหน้าครัว ผู้จัดการครัว kitchen manager
วางแผนการจัดซื้อ จัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในครัวให้เพียงพอต่อการใช้งาน และต้นทุนที่เหมาะสม จัดอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร สูตรอาหาร สัดส่วนการปรุงและมาตรฐานการเสิร์ฟ จัดอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียจากการแปรรูป การใช้งานและการจัดเก็บของวัตถุดิบ ควบคุมต้นทุนอาหารเป็นไปตาม kpi ที่กำหนดโดยบริษัทฯ การควบคุมการใช้สูตรอาหารมาตรฐานการควบคุมการสูญเสีย ควบคุมแหล่งวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มต้องมาจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งจำนวน ราคาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง วางแผนการส่งมอบ การมอบหมายงานจากช่วงการทำงานก่อนหน้าไปยังช่วงการทำงานถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแผนกครัวไปยังผู้จัดการห้องอาหารในทุกกรณี สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันกับผู้จัดการร้านอาหารและพนักงานในทุกแผนกและทุกระดับ ความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาการตัดสินใจในการจ้างงานหรือการเลิกจ้างรวมถึงการสัมภาษณ์การจ้างงานการประเมินและการลงโทษทางวินัยพนักงานแผนกครัว ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรวางแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อพนักงานแผนกครัวทุกคน ประเมินผลงานทั้งหมดของพนักงานแผนกครัว โดยสามารถดำเนินการในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ให้การนำเสนอแผนพัฒนาความสามารถและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานแผนกครัวในทุกระดับ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอย่างเคร่งครัด วางแผนการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ พื้นห้องครัว ผนังเพดาน ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวทุกคนให้สวมใส่เครื่องแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานของบริษัทฯก่อนที่จะเริ่มงาน ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดเวลา วางแผนการจัดเก็บอุปกรณ์ครัววัสดุและเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรายงานข้อบกพร่องหรือความผิดปกติใด ๆเพื่อดูแลแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ควบคุมดูแลการจัดเก็บอาหารและวัตถุดิบต่างๆให้อยู่ในอุณหภูมิและความเย็นที่เหมาะสม ความรับผิดชอบด้านนวัตกรรมอาหารและความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ ๆ รายการอาหารตามเทศกาล รายการอาหารตามฤดูกาลและนำเสนอต่อบริษัทฯต่อไป จัดทำเอกสารสูตรและขั้นตอนการทำอาหารรวมถึงต้นทุนอาหารให้สอดคล้องกับ kpi ของบริษัทฯ
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
sales admin ต้องการด่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและสร้างให้ยอดเติบโต ทำบัญชี ตัด stock สินค้าของบริษัท ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและร้านค้า online ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า ดูแลลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า ให้คำแนะนำลูกค้า สำหรับปัญหาการใช้งานต่างๆ จัดแพคสินค้าตามคำสั่งซื้อ ส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ รับผิดชอบคลังสินค้าและการจัดส่ง logistics service and warehouse operation ดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า ก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้ ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่มีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้าเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและการดูแล ทำรายงานสินค้าคงคลัง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เบิกสินค้าและจัดสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้า
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 206 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top