• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
Albatross Consulting
software tester
review requirements specifications to provide timely and meaningful feedback in order to ensure that requirements stated are correct unambiguous and verifiable execute test plans and create test reports to describe program evaluation testing and correction create detailed comprehensive and well structured test plans and test cases for new or updated software projects to determine if the software will perform accurately and reliably according to documented requirements as well as established standards under both normal and abnormal conditions estimate prioritize plan coordinate testing activities and perform thorough regression testing when bugs are resolved identify record document thoroughly and track defects investigate the causes of non conforming software and train users to implement solutions track quality assurance metrics like defect densities and open defect counts design develop and execute automation scripts using open source tools i e selenium respond to production incidents and inquiries on applications through a variety of channels resolve application issues that do not involve coding consulting users on application usage delegating and elaborating the issue which required program modification to the development team in order to fix the problem permanently keep detailed records of the application incidents and provide report regularly
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
marketing officer bancassurance เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต กรุงเทพและปริมณฑล
วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้จัดการสาขา เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการเงินให้ลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังการขาย ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิตให้กับพนักงานในสาขา รวมทั้งแนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับพนักงานในสาขา คุณสมบัติ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ทักษะและและความสามารถ มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะด้านการขายและผลงานการขายประกันชีวิตที่โดดเด่น มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 281 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top