• อื่นๆ

Job Hi-Lights

สมุทรปราการ
บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด
sales engineer automation robotics cnc lathe machining center fiber laser cutting
เยี่ยมชมลูกค้าเดิมและสร้างโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ๆ กำหนดแนวทางและขั้นตอนสำหรับทีมขาย คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า จัดเตรียมและสรุปแผนการขายและรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาย พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top