• อื่นๆ

Job Hi-Lights

นครราชสีมา
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
relationship officer marketing officer ประจำจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ro หน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมของธนาคารให้กับลูกค้า บริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ คุณสมบัติ การศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ อายุไม่เกิน 32 ปี 2 เจ้าหน้าที่การตลาด mo หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน wealth management ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินของธนาคาร คุณสมบัติ ตำแหน่ง mo การศึกษาระดับปริญญาตรี โท อายุไม่เกิน 27 ปี บุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขา สำนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล โทร 0 2296 8356 08 5481 2111
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานเงินสดย่อย petty cash ใบเพิ่มหนี้ debit note และใบลดหนี้ credit note ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานของแผนกอื่นๆ จัดเตรียมรายการโอนเงินให้กับโรงแรมและตัวแทนรับจอง และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลในซอฟต์แวร์ media clearing smart bbl ออกใบเสร็จรับเงิน ลูกค้า และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้านค้า ประสานงานกับแผนกรับจองห้องพักในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก การยกเลิกการชำระเงินทางบัตรเครดิต void การคืนเงิน refund การยกเลิกการจองห้องพัก และแก้ไขในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
เพชรบุรี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพชรบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา วางแผน และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เงินฝาก กองทุน ประกัน structure product และ debt capital product และบริการทางธนาคารแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย preferred customer และรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า วางแผนการตลาด และจัดทากิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึง cross sell คุณสมบัติ จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารมา ใจรักงานขาย สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นช และใบนายหน้าแระกันวินาศภัย นว หากมีใบอนุญาต single license มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง ms word excel powerpoint internet
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 985 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top