• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท เน็คซ์ เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารความเสี่ยง
1 วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมในการจัดทำแผนและนำแผนไปปฏิบัติ 2 วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานสินเชื่อ และจัดทำนโยบายทางด้านสินเชื่อ รวมถึงควบคุมดูและโมเดลทางด้านการอนุมัติสินเชื่อ 3 ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ 4 จัดทำและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติ 5 วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปภาพรวมทั้งองค์กรรายเดือน แก่คณะทำงานความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ด้านการประเมินความเสี่ยงละจัดการเพื่อลดความเสียงแก่ฝ่ายงานต่างๆที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 124 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top