• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ project sale
ติดต่อและสนับสนุน ทางด้านข้อมูลสินค้าและบริการให้กับบริษัทในเครือและ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ติดต่อและเจรจากับโรงงานหรือบริษัทคู่ค้า เพื่อขอรายละเอียด ราคาและเงื่อนไข นำเสนอให้ข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของบริษัท ขอ จัดทำใบเสนอราคา เจรจาต่อรอง กับคู่ค้าของบริษัท ซื้อ ขาย สินค้าโครงการของบริษัท จัดการการรับ ส่ง สินค้าของโครงการต่างๆ ติดตามสถานะและความคืบหน้าในแต่ละโครงการของลูกค้า บริษัทในเครือ และบริษัทภายนอก เดินทางไปตรวจเยี่ยมลูกค้าและตรวจสอบงานในบางกรณี
ปทุมธานี
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
technical product support engineer วิศวกรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค
รับผิดชอบในการอ่านแบบก่อสร้าง และเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม autocad sketch up ถอดแบบก่อสร้างเพื่อทำการประมาณราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับทางด้านฝ่ายขาย ให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทางฝ่ายขาย ใช้ความรู้ หลักการทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับทีมงานฝ่ายขาย ในการนำเสนอข้อมูลกับทางลูกค้า ใช้และรู้จักอุปกรณ์ทางช่างเพื่อใช้ในงานตรวจสอบ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆของบริษัท ออกไปนำเสนอข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทางลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จัดทำโปรแกรมตรวจสอบ audit program ในแต่ละสายงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีและให้คำปรึกษากับหน่วยงานรับตรวจ สำรวจและตรวจสอบเอกสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำและบันทึกข้อมูลการตรวจสอบลงในกระดาษทำการที่กำหนด วิเคราะห์ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ และแนวทางแก้ไข พร้อมจัดทำร่างรายงานผล การตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา จัดทำ flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยงานผู้รับการตรวจ ร่วมจัดทำและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top