• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ขอนแก่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา เอเย่นต์ สายธุรกิจสุรา ขอนแก่น สงขลา
จัดทำรายงานขายสินค้าและรายงานการเปรียบเทียบภาพรวมทั้งภาคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา จัดทำรายงานขายสินค้าช่องทางเอเย่นต์โดยเปรียบเทียบเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา จัดทำรายงาน stock สินค้าทุก sku ในร้านค้าเอเย่นต์อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้า ร้านซับทุก sku อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา จัดทำรายงาน ad hoc อื่นๆ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สถิติ ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ รพ คู่สัญญา
รับผิดชอบการจัดทำสถิติและรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของส่วนงานและสายงานสินไหมสุขภาพ ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาและฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ดูแลการจัดทำสถิติ เพื่อจัดทำรายงาน ของสายงานสินไหมสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้เป็นไปตามสัญญา ดูแลฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญาให้เป็นไปตาม ข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลจัดส่งเพื่อสามารถเข้าใช้ระบบ tl smart claim จัดทำรายงานสถิติที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและสนับสนุนการบริหารจัดการของสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนงานประเมินผลโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้งานเป็นไปตามกำหนดเวลา ข้อปฏิบัติและตามกำหนดแผนงานโครงการ มีส่วนร่วมในการทำงานการจัดเตรียมเอกสารงาน concurrent ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและหลักปฏิบัติของงาน ดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้เป็นไปตามการปฏิบัติของหน่วยงาน
สมุทรปราการ , บางเสาธง
Shopee (Thailand) Co.,Ltd.
จนท คลังสินค้า บางนา กม 23 สัมภาษณ์และทราบผลทันที วันที่3กพ 63
งานรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้า และจัดเรียงตามมาตราฐาน งานเบิกสินค้าออก ค้นหาและนำออกสินค้า งานดูแลรักษาสินค้า ตรวจนับ ตรวจสอบ ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน และจัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเข้าถึง งานบรรจุหีบห่อ ทำการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ ตามที่มาตราฐานกำหนดไว้ งานประสานงานขนส่ง นัดหมาย ประสานงาน ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการนำส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย คีย์ข้อมูลในระบบ wms งานเอกสารและประสานงานทั่วไปอื่นๆ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 78 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top