• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่
TNY Co.,Ltd.
หัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ team lead full stack developer
นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วางแผนขั้นตอน และการทำงาน ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วน backend frontend และฐานข้อมูล full stack ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น กราฟิกส์ดีไซน์ และ ผู้บริหาร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำงานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเขียนโปรแกรม การเขียน testing review code qa ให้คำแนะนำและความรู้กับสมาชิกในทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคในทีม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และข้อผิดพลาด bug ที่เกิดขึ้น กำกับดูแล ควบคุม ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด โครงสร้างของโค้ด ออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของซอฟต์แวร์ ทำ qa และ deploy ระบบซอฟต์แวร์ส่วนต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำการนำเสนอ แนะนำ สืบค้นข้อมูล และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับกระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 22 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top